Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nové zastupitelstvo Milovice

Email Tisk PDF

Rada města (vedení města)  je aktuálně  složená ze stran  ODS (2), ČSSD (2), TOP 09 (1) a má před sebou úkol změnit městský úřad na efektivní, profesionální správu města a získat si důvěru obyvatel města, transparentním informováním o veřejných soutěžích, vyběrových řízeních, územním plánu a o svých záměrech rozvoje města. 

Strana zelených (Zelená pro Milovice) skončila s výsledkem 10,2%  jako páta nejúspěšnější strana a náš program 2010-14 se budeme snažit prosazovat prostřednictvím zástupců v komisích Rady města a finančním, kontrolním výboru.
Na naše zástupce v komisích a výborech
  se můžete kdykoliv obracet se svými problémy a dotazy.

Finanční výborBc.  Richard Vavrda 603497313   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Zdeněk  Jobánek 724147115   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

       
Kontrolní  výbor


Ing. Vladimír  Vedral 602413137

  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Komise pro prevenci kriminality


René  Hustoles 604351942   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Komise pro kulturu, sport a školství


Jitka Görnerová 777889831   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr.  Markéta Jančíková 776728381 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Komise pro životní prostředí


Martin Svašek 608261237   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Michal  Köpping 604682172   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Vladimír Vedral 602413137   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví


Silvie Čiháková 724121050   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Komise výstavby a dopravy

Ing. Jana Pokorná 602129619   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Občanská komise Benátecká Vrutice


Vratislav  Pýcha 723747577   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Občanská komise Boží Dar


Tomáš  Peleška 774534122   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 Orgány obce obecný popis:

Zastupitelstvo - členy zastupitelstva jsou zvolení zástupci jednotlivých politických stran, případně nezávislí kandidáti, na dobu 4 let. Členové zastupitelstva volí ze svých řad obecní radu a starostu. Počet členů zastupitelstva je závislý na počtu obyvatel obce. Nad  500 obyvatel 7-15, nad 3000 obyvatel 11-25, nad 10000 obyvatel 15-35 zastupitelů. Jednání zastupitelstva je veřejné. Zastupitelstvo musí své záměry zveřejnit na vývěskách nebo jiným způsobem.

Zastupitelstvo města Milovice má 15 členů a to již od roku 1994 (počet obyvatel města se za tu dobu zvýšil 5x). Počet členů nového  zastupitelstva stanoví  zastupitelstvo a to nejméně 85 dní před dnem konání voleb. V roce 2010 zastupitel za SZ podal návrh na zvýšení počtu zastupitelů, tento návrh nepodpořili zastupitelé ODS, SNK-ED (TOP09) a jeden zastupitel za ČSSD a návrh nebyl přijat. Je určitým paradoxem  voleb 2010, že  strany které nepodpořily zvýšení počtu zastupitelů, byly tímto rozhodnutím nejvíce poškozeny a při sestavovaní Rady města měli personální nouzi s jejím obsazením.

Aktuální složení zastupitelstva najdete na mesto-milovice.cz
Zastupitelstvo je voleno v obecních volbách, volební výsledky v Milovicích najdete zde: 20102006, 2002, 1998, 1994

Obecní rada - je podřízena obecnímu zastupitelstvu a předkládá mu zprávy o své činnosti. Počet členů rady je lichý a tvoří maximálně třetinu počtu členů zastupitelstva, jednání  Rady města je neveřejné.

Rada města  Milovic má 5 členů, aktuální složení najdete na mesto-milovice.cz

Starosta - je představitelem obce, zastupuje obec navenek, řídí jednání obecního zastupitelstva a obecní rady, podepisuje obecní vyhlášky, je odpovědný zastupitelstvu obce.

Výbory -  jsou poradní orgány zřizované zastupitelstvem a předkládají návrhy a stanoviska zastupitelstvu. Město má  zřízeny  ze zákonna povinné výbory finanční a kontrolní.

Komise - jsou poradní a iniciativní orgány Rady města, jsou zřizovány Radou města (obecní rada), jejich počet a skladba není stanoven zákonem, souvisí s počtem obyvatel a aktivitou vedení města.

 

Vzkazy a dotazy