Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nové Milovice 2

Email Tisk PDF

 

Dle informací z jednání Rady města 29.9. (18 hod) bylo jednání Zastupitelstva 1. října na návrh starosty města zrušeno. 

Spekulativní návrh na změnu ÚP orné půdy na  ÚP Nové Milovice 2 nebyl zrušen, ale naopak je ke schválení 1. října

Starosta města Milovice Lukáš Pilc (ODS) svolal několik dní před komunálními volbami na 1. října 2014 jednání Zastupitelstva města. Na toto jednání navrhuje jediný bod a to schválení Územního plánu Milovic, který by měl obsahovat i rozsáhlou změnu ( 30 ha) orné půdy na stavební parcely nazývanou jako Nové Milovice 2. Zmiňované pozemky vlastní akciová společnost s akciemi na doručitele, kde tedy nelze určit, kdo stojí konkrétně  za tímto projektem.

O této změně začal pověřený zastupitel pro ÚP (starosta města) v posledních dnech i za pomoci regionálních médií tvrdit, že neexistuje a byla smetena ze  stolu. Vzhledem k tomu, že materiály pro jedno z nejdůležitějších jednání Zastupitelstva nejsou uvedeny na webu města, mají obyvatelé velmi stíženou možnosti zjistit, co se vlastně má 1.října 2014 schvalovat a dovolujeme si změnu Nové Milovice 2 popsat. 

Ruzné varianty Nových Milovic, tedy změny orné půdy na zastavitelné plochy podél východní části Milovic u obchvatu města, se objevují po celou dobu 3 let přípravy Územního plánu, poslední varianta byla představena v rámcí veřejného projednávání Územního plánu 30.6. 2014 (první den prázdnin). Zastupitelstvo již v dubnu 2013 rozhodlo, že zástavba východně od Milovic není možná za obchvatem města. Na veřejném projednávání ÚP (30.6.) byla představena poslední varianta, která toto rozhodnutí zastupitelstva fakticky obchází a to posunutím silničního obchvatu od města a do této plochy jsou zakresleny Nové Milovice 2. Obyvatelé města žijící v sousedství této plánované satelitní zástavby s tímto návrhem nesouhlasí a bylo podáno několik námitek a připomínek k ÚP proti této změně. Pověřený zastupitel (starosta města) nevyhověl jejich požadavku zařadit na jednání zastupitelstva projednání námitek k poslední variantě zástavby Nových Milovic a naopak se rozhodl na zastupitelstvo, těsně před volbami, zařadit již samostatné schválení celého Územního plánu.

Zástavba Nové Milovice na orné půdě zpomalí obnovu původních zbořenišť po SA v části Mladá, je vzdálena od centra, v místě se zvýšenou prašností a narušuje stabilizovanou zástavbu původní obce. Nové Milovice nemají žádný přínos pro město, ale pouze pro své anonymní akcionáře. Je velmi pravděpodobné, že  budoucí zastupitelstvo by tuto změnu v Územním plánu zrušilo. Proto je tento bod zařazen ještě před komunálními volbami a velmi nevybíravě je mu zajišťována podpora pro schválení na jednání Zastupitelstva.

Územní plán není zlatý padák pro dosluhujícího pana starostu, ale materiál který na několik desítek let ovlivní rozvoj města. Přijďte na schvalování nejdůležitějšího materiálu na jednání zastupitelstva 1. října do Kulturního domu 16 hodin.

 Nové Milovice 2

 

Aktualizováno Pondělí, 29 Září 2014 20:06