Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Shrnutí výsadby zeleně 2017

Email Tisk PDF

Článek do Echa : Vladimír Vedral

Shrnutí výsadby zeleně v roce 2017

Péče o městskou zeleň patří mezi důležité úkoly samosprávy města a obyvatelé města se oprávněně o zlepšování vzhledu Milovic velmi zajímají. V loňském roce bylo vysazeno v intravilánu města 381 ks listnatých stromů, kdy většinu tvořily javory 38%, dále ovocné stromy 19%, lípy 14%, habry 11%, duby 5% a další. Rovněž bylo vysazeno několik stovek ks keřů, většinou jako součást živých plotů. Byla upravena zeleň u vjezdů do města ze směru od Lysé nad Labem, Zbožíčka a v Benátecké Vrutici. Bylo doplněno nebo nahrazeno stromořadí u frekventovaných ulic Armádní, 5. května, Mírová, Ostravská a provedena nová výsadba ve stávajícím parku v ulici Pionýrů a v nově vzniklém Relax Parku. Dále byly provedeny drobnější výsadby a areálu škol, v ulicích Braniborská, Spojovací, Slepá, Lomená, Smetanova, Na Pahorku, Družstevní, V Konírnách, Průběžná, Tyršova, Zahradní, Dukelská, Komenského. Většina stromů byla vysazena odbornou firmou jako vysokokmen obvodu kmene 14-16 cm, ale rovněž byla zahájena realizace výsadeb zaměstnanci městského úřadu. Pracovníci Oddělení technických služeb upravili pozemek a vysadili 20 ks ovocných stromů na cestě mezi ulicí 5. května a hřbitovem, včetně další pravidelné údržby (zálivka, náhrada odcizených kusů aj.).

Velká pozornost byla také v minulém roce věnována ošetření již stávajících stromořadí. Zdravotní řez a zvýšení provozní bezpečnosti bylo provedeno u více než 120 ks stromů v ulicích Nádražní, Tyršova, Topolová, Armádní, Dukelská, 5. května a v okolí ZŠ.

V tomto roce, kromě pokračování výsadby v zastavitelné části města, bude zahájena realizace Tůni Josefov II, kde již byla zpracována projektová dokumentace a proběhlo vykácení nepůvodních druhů dřevin, převážně Javoru jasanolistého. 

Kromě plánovaných výsadeb se snažíme vyjít vstříc i podnětům obyvatel na úpravu zeleně v blízkosti jejich bydliště. Základní informace o stavu konkrétního stromu a jeho perspektivě na daném místě najdete na portálu www. stromypodkontrolou.cz nebo rovněž na webu města odkaz Životní prostředí.

Vladimír Vedral, Rada města