Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Opakované hlasování o Nových Milovicích

Email Tisk PDF

 18. března 2013 proběhlo jednání Zastupitelstva, kde pro zařazeni do nového Územního plánu spekulativní změny několik desítek ha orné půdy na stavební pozemky  tzv. Nové Milovice hlasovali pouze 4 zastupitelé (Pilc, Říhová, Čemusová, Weigandová). Tento bod nebyl schválen.

Na 22.dubna 2013 je svoláno nové jednání zastupitelstva, kde bude projednáván pouze jediný bod a to opět případné zařazení zástavby orné půdy za obchvatem směrem na Zbožíčko (Nové Milovice).Na zastupitelstvu bylo hlasováno o návrhu komise Životnho prostředí, aby výstavba za obchvatem směrem ke Zbožíčku nebyla možná. Tento návrh komise byl podpořen všemí zastupiteli s vyjímkou starosty města, který se zdržel hlasování.

 Nové Milovice opět na programu zastupitelstva 22.dubna

Jednání Zastupitelstva města Milovice č. 3/2013, které se bude konat v pondělí dne 22. 4. 2013 od 18 hodin v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, v části Milovice – Mladá, s tímto programem

1. Rozhodnutí o připomínce č. 20 komisí RM ke konceptu ÚP

Jako grafický podklad pro projednávání změny o ploše vice než 70 ha, byl v zákonném terminu (7 dní před zastupitelstvem ) zastupitelům zaslán  náčrtek kreslený rukou!! Dle tohoto nákresu se zdá, že nová varianta Nových Milovic spočívá v ubrání plochy cca 14 ha na bydlení (a záboru půdy) východním směrem na Zbožíčko a přidání další plochy na bydlení cca 15 ha severním směrem k ploše letiště a to i na místě současné betonárky a zahrádek. Další nové plochy cca 4 ha jsou naplánovány mezi obchvatem a ulicí Konečnou.

Od 30.11. 2012, kdy se ke konceptu Územního plánu vyjádřily dotčené orgány státní správy a obyvatelé města podali své námitky a připomínky, nebyli dosud zastupitelé s těmito materiály seznámeni. Na městě již několik měsíců leží podklady, které zastupitelé potřebují k rozhodování o bodech územního plánu. Jsou to jednak odborná stanoviska dotčených orgánů např. vyjádření odboru životního prostředí Lysá nad Labem, Středočeského kraje (a několik desítek dalších) a připomínky obyvatel, které zastupitelé mohou obtížně zastupovat, pokud se jejich výhrady a námitky k ÚP ani nedozvědí. 

Obrázek č.1 návrh zástavby orné  tzv. Nové Milovice pro jednání Zastupitelstva 22.4.2013, obrázek č.2 návrh Nových Milovic (fialově V.+VI.) koncept-2 Územního plánu - neschváleno, obrázek č.3 návrh Nových Milovic koncept-1 Územního plánu - neschváleno 

 

 

Nové Milovice koncept 1- neschváleno

Aktualizováno Úterý, 01 Leden 2019 22:07