Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Tůně Josefov II.

Email Tisk PDF

Článek do Echa, Vladimír Vedral

Vodní tok Mlynařice, Tůně Josefov II.

Dnes to zní již téměř neuvěřitelně, ale v minulosti bylo v okolí Milovic a Benátecké Vrutice několik vzájemně propojených rybníků využívaných k chovu ryb. Jejich nejstarším doložitelným zobrazením je mapa Čech od Mullera z roku 1720, kdy se mezi Milovicemi a Benáteckou Vruticí nacházel velký rybník, nazývaný Vrutický. Písemně je Vrutický rybník zmiňován již v soudním spise z roku 1573 i na dalším dokumentu z roku 1613, kde se povoluje zvětšení jeho plochy z dosavadních 13 lánů na 16 lánů, tedy zvětšení z 224 ha na 276 ha. Přítokem tohoto rybníku byl dnešní potok Mlynařice, který byl u Vápenska propojený strouhou s řekou Vlkava. Tímto zvýšeným přítokem vody bývala zvýšena hladina Vrutického rybníku a bylo možné zvýšit rybí násadu z 200 kop na 400, jak uvádí dobové prameny. K vysušení Vrutického rybníku i zrušení propojení Mlynařice s potokem Doubravka (Vlkava) došlo v polovině 19. století.

Potok Mlynařice má nyní pramen u obce Vápensko, kam je každý rok na podzim místním spolkem pořádána poznávací výprava. Potok se vlévá za městem Lysá n.L. do řeky Labe v místě nazývaném Řehákova bouda. Niva Mlynařice a okolní mokřady jsou jedinečnou přírodní plochou v samé blízkosti městské části Mladá. Bohužel je v současnosti tato plocha z velké části zarostlá nepůvodním porostem javoru jasanolistého, který potlačuje původní druhy stromového i keřového patra. Město Milovice proto zahájilo postupnou revitalizaci této lokality, v roce 2014 došlo k realizaci projektu Tůně Josefov I a od letošního roku jsou připravovány Tůně Josefov II (viz nákres), které budou tvořeny menšími vodními plochami s jejich dalším přirozeným přírodním vývojem, bez přímého propojení s Mlynařicí. Celková plocha těchto úprav bude 4,9 ha a jejich ukončení se předpokládá v průběhu roku 2018.

Pokud se Tůně Josefov a navazující plochy v nivě Mlynařice směrem k Benátecké Vrutici mají stát vyhledávaným přírodně rekreačním zázemím pro obyvatele města, je nutné vyřešit dlouhodobý problém, kterým je znečištění Mlynařice. Na začátku roku 2015 byl podán podnět ohledně znečištění toku Mlynařice na Českou inspekci životního prostředí. ČIŽP provedla kontrolu dešťových oddělovačů provozovatele kanalizace a byl předán podnět k nápravě funkce tohoto zařízení k řešení vodoprávnímu úřadu Lysá nad Labem.

Odbor životního prostředí Lysá nad Labem svolal vodoprávní dozor vodního toku Mlynařice na 12. dubna 2016. Tohoto jednání se dále zúčastnili zástupci města Milovice, ČIŽP, Povodí Labe, společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, Vodárny Káraný, ministerstva zemědělství aj. Na následném jednání byl stanoven další postup řešení, při kterém by mělo dojít k vyčištění pozemků ve vlastnictví města Milovice a Povodí Labe, aby došlo k zpřístupnění Mlynařice k následné údržbě koryta vodního toku, zejména k odstranění popadaných dřevin a překážek z průtočného profilu. Toto vyřezání náletových dřevin bude zahájeno na levém břehu toku mezi trafostanicí a mostem v Benátecké Vrutici, tedy v délce cca 3 km. Úprava bude prováděna v šíři několika metrů u břehu, vzrostlé stromy (původní druhy) budou zachovány. Zároveň budou prověřeny všechny vyústění a přítoky do Mlynařice, zda nemohou být zdrojem znečištění. Na jaře roku 2017 bude na základě všech zjištění zpracován konkrétní projekt revitalizace toku. Zjištěná nedostatečná činnost zařízení společnosti VaK Nymburk bude řešena úpravou čerpací stanice čističky odpadních vod.

Vladimír Vedral, Rada města