Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Přírodní koupaliště v nivě Mlynařice 2022

Email Tisk PDF

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ V NIVĚ MLYNAŘICE ZA TŮNĚMI JOSEFOV

Realizaci přírodního koupaliště jsme měli již ve volebním programu 2018, nicméně se ukázalo, že jsme o něco předběhli dobu a současné končící vedení města nemělo a tuto problematiku nejmenší zájem. Věříme, že naše volební pririty získají vaši podporu (23. a 24. září 2022) a bude možné je realizovat.

V letech 2014 - 2018 probíhali v lokalitě tůní Josefov úpravy a to dokončení lokality Tůně Josefov I., projednání s VaK a Inspekcí životního prostředí znečištění Mlynařice, příprava projektu Tůně Josefov II.,  zahájení společností Vodovody a kanalizace zkapacitnění odvodu odpadních vod do čističky (ČOV) bez přepadu do Mlynařice, získání dotace na projekt Tůně Josefov II., odkoupení městem od státu rozsáhlé vodní plochy (2018), příprava a realizace projektu povodí Labe na odbahnění a prohloubení koryta Mlynařice (2018).

V současnosti tak  již  lze realizovat  přírodní koupaliště nedaleko od původního vojenského koupaliště (30. léta minulého století) v nivě Mlynařice za Tůněmi Josefov I. Dojde tak ke zvýšení přírodně rekreačnímu charakterů nivy Mlynařice pro obyvatele města a to s přijatelnými náklady z veřejného rozpočtu.

Jako inspirace nám může posloužit nově otevřené přírodní koupaliště Lhotka na Praze 4, které se nacházelo ve velmi podobném stavu jako je současná lokalita za tůněmi Josefov v Milovicích. Vedení Prahy 4 nám k projektu poskytlo řadu informací a konkrétnější obrázek o koupališti si můžete udělat shlédnutím (volebního) videa koupaliště Lhotka zde: 

 

Lhotka 2016  Lhotka 2018 

 Niva Mlynařice 2018